..., aby realizace podlahy byla pro Vás vždy co nejjednodušší
775 555 691 dareton@dareton.cz

Betonové podlahy 

 Samoshutnitelný beton

Lehce zpracovatelný až samozhutnitelný beton vhodný k rychlému zhotovování základů (včetně pilot), hustě vyztužených konstrukcí stěn, sloupů a stropů, štíhlých konstrukcí, pohledových a podlahových betonů jež nevyžaduje náročné hutnění ponornými či příložnými vibrátory. Lehce se roztéká po bednění a vyplní bez problému všechny záhyby bednění - konstrukce. Lehce zpracovatelný až samozhutnitelný beton především obsahuje kamenivo do maximální velikosti zrna 16 mm, aktivní příměsi, které zlepšují rheologii betonu včetně finálního vzhledu povrchu konstrukce a v neposlední řadě je ke ztekucení betonu používáno nejmodernějších a nejúčinnějších přísad - polykarboxylátů.

Lehce zpracovatelný až samozhutnitelný beton je samozřejmě betonem, dodávaným v souladu s evropským standardem ČSN EN 206-1.

Oblasti použití:

 • vhodný na veškeré nosné konstrukce staveb z betonu namáhané jak vnitřními silami, tak zvýšeným namáháním vnějším (obrus, nárazy apod.)
 • vhodný pro konstrukce z předpjatého betonu, zejména v oblastech zvýšeného namáhání (kotevní oblasti)
 • vhodné pro redukci klasické výztuže v konstrukcích s vysokým stupněm vyztužení nebo s komplikovaným tvarem

Výhody lehce zpracovatelný až samozhutnitelný beton s rozptýlenou výztuží:

 • značné zrychlení a zjednodušení postupu výstavby
 • odpadá nutnost kontroly klasické výztuže před betonáží a snižuje se riziko chybného vyztužení
 • odstranění rizika posunutí výztuže nebo výztužných sítí při betonáži a vibraci betonu
 • zvýšení odolnosti betonové konstrukce proti vlivům vnějšího prostředí
 • prodloužení životnosti konstrukce
 • vysoká a rovnoměrná kvalita konstrukce
 • nákladově výhodnější řešení
 • zmenšení trhlin a zvýšení odolnosti obrusu
 • eliminace možného oprýskávání povrchu betonu včetně značného snížení odpadu betonu z hran a rohů konstrukce
 • snížení rizika průniku nebezpečných látek do podloží
 • redukce požadavku na minimální stupeň vyztužení
 • nahrazení konstrukční výztuže v základových pasech